• info@torquegenerator.com

  • شماره تماس :5654 4454 21 98+

صنایع

داشتن تخصص برای تمام کاربری ها همه چیز در جریان است. همیشه و همیشه و این یک قاعده کلی است و جریان مواد را می توان در بسیاری از صنایع و سیستم های صنعتی پیدا شود. برای کنترل مناسب این مواد می توان آنها را دسته بندی نمود که به صورت انعطاف پذیر و یا مدولار باشند.
در حال حاضر و در مرحله برنامه ریزی، مهندسان شرکت با طراحان مجتمع های صنعتی و برای بهینه نمودن نیاز ها ارتباط نزدیکی با آنان دارند. چه راه حل های استاندارد و یا به صورت سفارشی و با در نظر گرفتن مسائل ایمنی و در موقعیت های خاص، طیف گسترده محصولات شرکت راه حل مناسبی برای اینگونه چالش هاست.