صنایع

علاوه بر صنایع نفت و گاز ، انرژی ، آب و آبفا ، محصولات این شرکت قابل نصب و استفاده در سایر صنایع مانند فولاد ، سیمان ، دارو سازی ، کشتی سازی ، صنایع غذایی و … می باشند .