نفت و گاز

نفت و گاز منابع انرژی حیاتی برای تمامی صنایع می باشند. آنها با استفاده از پیشرفته ترین تکنولوژی ها و فرآیندها، استخراج، پالایش و توزیع می شوند. با توجه به خطرات احتمالی بالقوه برای انسان و محیط زیست، عملگر های مورد استفاده در این صنایع می بایست از استاندارد های ویژه ای بر خوردار باشند. این شرکت با ارائه محصولاتی با سطح استاندارد جهانی (ضد انفجار/ضد جرقه) راه حل های پویایی برای صنایع نفت و گاز ارائه می دهد