تغییر نام شرکت

بدین وسیله اعلام می گردد.با توجه به تصمیم اتخاد شده در مجمع عمومی وشرکت،با حضور اعضا و سهامداران شرکت،  نام شرکت از  مولد گشتاور ایرانیان به مولد گشتاور بین الملل تغییر یافت.هدف از این تصمیم گسترش فعالیت های برون مرزی و ارزآور شرکت میباشد.تا بدینوسیله قدمی در توسعه و پیشرفت کشور برداشته شود.

درج نام شرکت در وندور لیست سایر شرکتهای نفتی و صنعتی

درج نام شرکت در وندور لیست سایر شرکتهای نفتی و صنعتی ((سابقه حضور فعال شركت مولد گشتاور ايرانيان در ليست تأمين كنندگان مورد تائيد كارفرمايان)) (Approved Vendor List AVL) ردیف نام کارفرما شماره(سابقه)وندور تاریخ ثبت در AVL  زمينه فعاليت مورد تائيد كارفرما  ۱  وزارت نفت / فهرست بلند منابع دستگاه مركزي در صفحة (MOP) در سايت […]

درج نام شرکت در وندور لیست وزارت نفت (سایت Mop) / فهرست بلند منابع دستگاه مرکزی

درج نام شرکت در وندور لیست وزارت نفت (سایت mop) / فهرست بلند منابع دستگاه مرکزی یف نام کارفرما شماره(سابقه)وندور تاریخ ثبت در AVL  زمينه فعاليت مورد تائيد كارفرما  ۱  وزارت نفت / فهرست بلند منابع دستگاه مركزي در صفحة (MOP) در سايت فهرست بلند منابع با جستجويشناسه ملي اين شركت(۱۰۳۲۰۴۶۴۱۵۹)، نام شركت مولد گشتاور ايرانيان […]

برگزاری جلسه معارفه شرکت مولد گشتاور ایرانیان با حضور مدیران ارشد و کارکنان شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

جلسه معارفه شرکت مولد گشتاور ایرانیان با حضور مدیران ارشد و کارکنان شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران برگزار شد . در این مراسم توضیحاتی در رابطه با محصولات auma که در بهره برداری خطوط لوله نفت دارای کاربرد می باشند به کارشناسان این مجموعه ارائه گردید .