بسیاری از قطعات مربوط به عملگر ها ، کنترلر ها و گیربکس ها در محل انبار شرکت موجود هستند و در صورت نیاز مشتریان بلافاصله ارسال و یا نصب می شوند . برای قطعاتی که در انبار شرکت موجود نباشد کلیه ی فرایند های مربوط به سفارش از آلمان ، ترخیص کالا و تحویل و نصب توسط این شرکت انجام می شود .