تماس با ما

آدرس:  تهران کیلومتر ۱۰ جاده مخصوص کرج خیابان ۲۳ پلاک ۱۲

خط ویژه: ۴۴۵۴۵۶۵۴(۲۱)۹۸+

نمابر: ۴۴۵۴۵۷۵۵(۲۱)۹۸+

رایانامه: info@torquegenerator.com

فرم تماس با ما