کنترلر ها تجهیزاتی هستند که تولید کنندگان عملگر ها برای بی نیازی از مونتاژ یک تابلوی برق جانبی ، طراحی و ارائه کرده اند . این تجهیزات که دارای مدار های الکترونیکی و منطقی و کنتاکتور ها و … می باشند به صورت یکپارچه به عملگر متصل می شوند. کنترلر ها این امکان را برای کاربر فراهم می کنند که فرامین حرکتی را در محل (با فشردن پوش باتن ها) و از راه دور ( با ارسال سیگنال) ارسال کند .